TRUCK TATRY, s. r. o. je držiteľom nasledujúcich certifikátov

  • certifikované manažérske systémy v oblasti uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • licencia zatepľovacieho systému
  • certifikát pre právoplatné používanie programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2023/I, 2023/II a 2024/I
  • osvedčenie o registrácii EMAS

Celkové zámery a smerovanie spoločnosti v oblasti kvality, environmentálneho správania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú deklarované Politikou spoločnosti TRUCK TATRY, s.r.o.

Certifikát-CENKROS 4

Certifikát-CENKROS 4

Certifikát-TRUCK TATRY ISO 14001 SK.pdf

Certifikát-TRUCK TATRY ISO 14001 SK.pdf

Certifikat-TRUCK TATRY ISO 45001 SK

Certifikat-TRUCK TATRY ISO 45001 SK

Certifikat-TRUCK TATRY ISO 9001 SK.pdf

Certifikat-TRUCK TATRY ISO 9001 SK.pdf

Environmentálne vyhlásenie

Environmentálne vyhlásenie

Licencia-TSUS.pdf

Licencia-TSUS.pdf

Osvedčenie o registrácii - EMAS

Osvedčenie o registrácii - EMAS

Politika spoločnosti.pdf

Politika spoločnosti.pdf