TRUCK TATRY s.r.o.

Železničná 1083/7, 058 01 Poprad

IČO: 36 491 543
IČ DPH: SK 2021794973
Bankové spojenie:
SK 61 0200 0000 0038 8843 7558
 

OFFICE

Karpatská 3256/15, (bývalý naftoprojekt)
1. posch. - kanc. 116, 117

Narávam
Správa bola úspešne odoslaná. Ďaujeme!