Na trhu pôsobíme od roku 2004

Cieľom spoločnosti TRUCK TATRY, s.r.o. je realizovať ponúkané práce v najvyššej možnej kvalite pre najširší okruh zákazníkov, s najnižším dopadom na  životné prostredie a s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

BILLA 303 Poprad

Investor: BILLA, spol. s r.o.

Rozšírenie kapacity MŠ v obci Ihľany

Investor: Obec Ihľany

Parkovisko na cintoríne v Poprade – Veľkej

Investor: Mesto Poprad