Sme schopní obsiahnuť všetky odborné činnosti a výstavbu realizovať v akomkoľvek variante.

TRUCK TATRY, s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť so sídlom v Poprade, s celoslovenským pôsobením.
Spoločnosť pôsobí v stavebnom sektore od roku 2004 a od svojho vzniku má za sebou úspešne zrealizované projekty najrôznejšieho charakteru.

Cieľom spoločnosti je realizovať ponúkané prácenajvyššej možnej kvalite pre najširší okruh zákazníkov, s najnižším dopadom na životné prostredie a s dôrazom na bezpečnosťochranu zdravia pri práci.

KOMPLEXNÁ REALIZÁCIA STAVIEB

Spoločnosť sa zaoberá komplexnou výstavbou priemyselných stavieb, stavieb na administratívne účely, bývanie alebo rekreáciu. Je schopná obsiahnuť všetky odborné činnosti a výstavbu realizovať v akomkoľvek variante.

STABILNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

V prípade požiadavky na mimoriadnu odbornú činnosť má vybudované obchodné vzťahy s viacerými subdodávateľskými firmami špecializovanými v rôznych oboroch.

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

Snahou spoločnosti je plniť požiadavky a špecifikácie širokej škály klientov so zameraním na ich spokojnosť a s dôrazom na spoľahlivosť a profesionalitu.

KVALITNÝ PRACOVNÝ TÍM

Od začiatku pôsobenia spoločnosti dochádza k neustálemu rastu a s tým spojeným zvyšujúcim nárokom na objem prác a ich kvalitu. Pre plynulý chod a priebeh týchto prác spoločnosť vynakladá veľké úsilie pri vytváraní pracovného tímu.
 

Náš tím

Ľudia sú základným pilierom spoločnosti pre jej efektívne fungovanie a preto sa kladie dôraz na to, aby sa každý zamestnanec cítil v práci komfortne. Na pracovisku je vytvorené vhodné prostredie pre dobrú komunikáciu a porozumenie.

Andrea Rennerová

Konateľka