Služby

Stavebná činnosť

Kompletná realizácia novostavieb, výstavba priemyselných stavieb, rekonštrukcia stavieb, realizácia stavieb určených na bývanie, rekreáciu a komerčné účely . Všetky tieto činnosti v sebe zahŕňajú množstvo odborných činností. Zabezpečujeme kompletný servis od zemných prác, cez zakladanie stavieb, murárske práce, elektroinštaláciu, zdravotechniku, vzduchotechniku, tesárske práce, obklady, dlažby až po zhotovenie diela na kľúč
 

Poradenstvo

V našej spoločnosti pracujú ľudia, ktorí sú ochotní a schopní poskytnúť praktické rady počas celého procesu realizácie stavby. Za roky praxe sme získali množstvo cenných skúseností, ktoré nám umožňujú tieto odborné rady poskytovať.