Aktuality

TRUCK TATRY, s. r. o. má certifikované manažérske systémy
v oblasti : uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Celkové zámery a smerovanie spoločnosti v oblasti kvality, environmentálneho správania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú deklarované Politikou spoločnosti TRUCK TATRY, s.r.o.