Aktuality

TRUCK TATRY, s. r. o. má certifikované manažérske systémy
v oblasti : uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
 
  • systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 
  • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018

Celkové zámery a smerovanie spoločnosti v oblasti kvality, environmentálneho správania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú deklarované Politikou spoločnosti TRUCK TATRY, s.r.o.